Activitats Escolars

Objectius Generals

  • Respectar l’entorn, ja siguin les persones, el medi, el material o les infraestructures.
  • Sentir-se identificat amb la natura que ens envolta i de la que en formem part.
  • Observar, identificar i analitzar les caracterstiques dels fets socials i naturals.
  • Sensibilitzar-se sobre la influencia de l’home en el medi.
  • Conéixer a través de fonts no escrites.
  • Relacionar coneixements teòrics amb situacions pràctiques.
  • Cooperar en el treball en equip.
  • Adonar-se de la importància de formar part d’ un tot on la natura n’és el centre.

Metodologia

La metodologia base amb la que l’equip de monitors treballem es fonamenta en el treball en petits grups on cada nen disposa de l’atenció necessària per assolir els objectius que ens hem marcat per a cada activitat.

Les nostres propostes sempre van acompanyades de la part més important als ulls del nen/a, la diversió o part lúdica de l’aprenentatge. Sempre programem partint de la idea que els nens i les nenes surten de l’escola amb l’objectiu de passar-s’ho bé. Volen satisfer-los a ells i, a la vegada, volem sobrepassar les expectatives dels mestres respecte a la nostra proposta educativa.

La nostra metodologia es recolza sobre activitats molt diferents a les que una aula pot oferir. Partint dels coneixements previs de l’infant, els ampliem aprofitant el nostre entorn amb l’experimentació i el treball amb l’ús dels cinc sentits. D’aquesta manera, s’aconsegueix que els nous coneixements adquirits siguin constructius i, per tant, molt significatius.

També som partidaris d’emmarcar les nostres activitats en un centre d’interés. D’aquesta manera aconseguim que l’infant s’introdueixi en un món on ell és protagonista i, per tant, hi té una participació extraordinària. Un espai ambientat donen credibilitat al centre d’interés, unes activitats coherents reforcen l’aprenentatge sobre el tema tractat i un eix d’animació introdueix i finalitza el dia o els dies al Xop, així com també motiva l’actitud dels nens i les nenes.

D’altra banda creiem que per poder afirmar que una sortida escolar ha estat útil cal haver-la treballat anterior i posteriorment a l’aula. El Xop ofereix aquesta possibilitat amb la finalitat de fer més profitosa la vostra estància.

Comentarios cerrados.